HOME / Book / พระอุโบสถวัดโพธิ์

พระอุโบสถวัดโพธิ์
พิมพ์เป็นที่ระลึกในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒
การจัดพิมพ์หนังสือ "พระอุโบสถวัดโพธิ์ " เล่นนี้ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมดนื้อหาจากหนังสือเรื่อง โบสถ์วัดโพธิ์ ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย อ.จักรพันธ์ โปษยกฤต และคณะ ได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังในระอุโบสถ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้เพิ่มเติมการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบสถาปัตยกรรมและปติมากรรมตามคติไตรภูมิ รวมถึงศิลปกรรมและจิตรกรรมที่แสดงประวัติพระสาวกเอตทัคคะ ๔๑ องค์มโหสถชาดก และเรื่องราวในวรรณคดีไทยเช่น รามเกียรติ์ นิทานพื้นบ้านอันเป็นคติธรรมมีเรื่องยายตาปลูกถั่วปลูกงา เป็นต้น มีภาพเขียนเครื่องบูชาแบบจีน มีภาพลายรดน้ำเรื่องทำเนีบยการปกครองคระสงฆ์ในยุดต้นกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากนี้ยังมภาพเขียนสีบนแผ่นกระจกประดับที่เสาเล่าเรื่องราววรรณกรรมจีนเรื่องสามก๊ก และภาพฝรั่งสิบสามห้างในเมืองกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งแสดงถึงฝรั่งต่างชาติมี่นำเรือสำเภาบรรทุกสินค้ามาขายในประเทศจีน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ISBN

978-616-485-741-4

ปีที่ออก

2562

ผู้จัดพิมพ์

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ร่วมกับ มูลนิธิ "ทุนพระพุทธยอดฟ้า" ในพระบรมราชูปถัมภ์
และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี

ผู้แปล

-

ชื่อสำนักพิมพ์

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

กว้าง (นิ้ว)

9.69

สูง (นิ้ว)

13

หน้า

587

เนื้อในพิมพ์

สีทั้งเล่ม


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม