HOME / News / วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา


วันที่ 18/05/2562


กำหนดการ
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
“วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา”
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม และวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด ระเบียบการการแข่งขันทั้งหมด พร้อมใบสมัคและหนังสือเชิญ
... คลิ๊กที่นี้ ...
-------------------------------------------------------------
**ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๒ อย่างเป็นทางการ**
...คลิ๊กที่นี้...
-------------------------------------------------------------

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

     เวลา ๐๖.๐๐ น.       รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

     เวลา ๐๗.๐๐ น.       ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

     เวลา ๐๘.๔๐ น.       - ประธานในพิธีถึงมณฑลพิธี

                                 - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าว

  สัมโมทนียกถา

                                 - ประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                 - พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพน กล่าวรายงาน

                                 - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                                 - ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติรับของที่ระลึกจากพระเทพวีราภรณ์

                                 - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

                                      การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลี(รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับประถมศึกษาสาย B แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย A แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์ (รอบคัดเลือก)

                                           - ระดับมัธยมศึกษาสาย B แข่งขันที่ พระวิหารพระโลกนาถ (รอบคัดเลือก)

                                      การประกวดวาดภาพระบายสี

                                           - ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แข่งขันที่ในพระระเบียง

                                             พระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

                                      การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

                                                - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ        

                                                วัดพระเชตุพน

 

                                      การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

                                           - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

                                      การประกวดบรรยายธรรม

                                                - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์  เจียมอุดม

                                

     เวลา ๑๑.๐๐ น.       พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

     เวลา ๑๒.๐๐ น.       เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

     เวลา ๑๓.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

     เวลา ๑๔.๐๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดโคมแขวน

     เวลา ๑๔.๓๐ น.       เริ่มตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี

     เวลา ๑๖.๓๐ น.       ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง

 

 
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

            เวลา ๐๖.๐๐ น.               รับประทานอาหารเช้า (ข้าวต้ม) พร้อมกัน (พระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศใต้)

            เวลา ๐๗.๐๐ น.               ลงทะเบียนแข่งขันแต่ละประเภท บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล

            เวลา ๐๘.๔๐ น.              - พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ถึงมณฑลพิธี จุดธูป เทียน   บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวสัมโมทนียกถา

                                            - ถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพวีราภรณ์

                                            - เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท/สถานที่แข่งขันดังนี้

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ (รอบชิงชนะเลิศ)

     - ระดับปฐมวัย  แข่งขันที่เวทีกลาง หน้าศาลาพงศาชำนาญกิจ

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาประเสริฐ รุจิรวงศ์

การประกวดโอ้เอ้วิหารราย

     - ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ ศาลาพระธรรมปัญญาบดี

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

     - ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันที่ เต็นท์ลานหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน

การประกวดบรรยายธรรมรอบชิงชนะเลิศ

     - ระดับมัธยมศึกษารอบชิงชนะเลิศ เวทีหน้าศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม

เวลา ๑๑.๐๐ น.              พระอาจารย์ฉันภัตตาหารเพล พักรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๐๐ น.               เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท (ต่อ)

เวลา ๑๖.๓๐ น.               ประกาศผลการแข่งขัน (ทุกประเภท) ณ เวทีกลาง มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ในระดับต่างๆ เป็นอันเสร็จพิธี

 

 

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม