HOME / News / พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนวัดพระเชตุพน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนวัดพระเชตุพน


วันที่ 28/12/2561

ร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนวัดพระเชตุพน เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา