HOME / News / มกุฎราชกุมารเบลเยียมและพระชายาเยือนไทย เสด็จวัดโพธิ์ [20.03.2013]

มกุฎราชกุมารเบลเยียมและพระชายาเยือนไทย เสด็จวัดโพธิ์ [20.03.2013]


วันที่ 28/12/2561

      ประเทศไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ๑๔๕ ปี โดยเบลเยียมเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญอันดับต้นๆของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ตลอดจนเพิ่มพูนความร่วมมือทางการค้าและการ ลงทุน “เจ้าฟ้าชายฟิลิป” มกุฎราชกุมารเบลเยียม และพระชายา “เจ้าหญิงมาทิลด์” ได้เสด็จฯเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖

      เมื่อ เสด็จฯถึงประเทศ ไทย “เจ้าฟ้าชายฟิลิป” และ “เจ้าหญิงมาทิลด์” ได้เสด็จฯไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตเบลเยียม “มาร์ค มิคเคลเซน” เพื่อทรงเป็นประธานพิธีเปิดรูปปั้นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกุลกิจ (กุสตาฟ โรแลง ยัคแมงส์) ที่ปรึกษาทั่วไปในล้นเกล้าฯรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นชาวเบลเยียมที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทย จากนั้นทั้ง ๒ พระองค์เสด็จฯไปยังวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่ง พร้อมทรงเยี่ยมชมความงดงามวิจิตรของพระพุทธไสยาส หรือที่เรียกขานกันว่า “พระนอนวัดโพธิ์” และทอดพระเนตรรูปปั้นฤาษีดัดตน ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งการแพทย์แผนโบราณและศิลปวิทยาการของกรุงศรีอยุธยา

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/life/333425
 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม