HOME / News / ต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดนครปฐม [20.06.2014]

ต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดนครปฐม [20.06.2014]


วันที่ 28/12/2561


เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะนักเรียนมัธยมกว่า ๓๐๐ คนจากโรงเรียนกาญนาภิเษก นครปฐม  ได้เดินทางมาที่วัดพระเชตุพน โดยมีพระอาจารย์ของวัดโพธิ์เป็นผู้นำชมสถานที่  ซึ่งการได้มาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเช่นนี้ จะทำให้เยาวชนของชาติได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับคนไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม