HOME / News / ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์. [23.06.2014]

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์. [23.06.2014]


วันที่ 28/12/2561


วัดพระเชตุพน นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านพระพุทธศาสนาของสถานศึกษาอีกด้วย และเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมกว่า ๒๐๐ คน เดินทางมาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์แห่งนี้ และเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้จัดให้มีพระวิทยากรมาให้ข้อมูลกับนักเรียนตลอดการทัศนศึกษาครั้งนี้


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม