HOME / News / เทศกาลสงกรานต์กำลังจะผ่านไปแต่การทำความดีของพุทธศาสนิกชนยังคงดำรงสืบไป [16.04.2015]

เทศกาลสงกรานต์กำลังจะผ่านไปแต่การทำความดีของพุทธศาสนิกชนยังคงดำรงสืบไป [16.04.2015]


วันที่ 28/12/2561
     แม้ว่าบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนจะล่วงเข้าสู่วันสุดท้าย คือ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘แล้ว แต่ความมุ่งมั่นของพุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาวก็ยังคงหลั่งไหล เข้ามานมัสการพระพุทธไสยาส รวมถึงสรงน้ำพระเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

     และเพื่อเป็นการสนองศรัทธาในการทำความดีของพุทธศาสนิกชน เป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. ทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ก็ได้มีกิจกรรมการสรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร ซึ่งในแต่ละวันก็มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมสรงน้ำพระ และเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนก็ได้ให้ความเมตตาลงมาเป็นประธานในการสรงน้ำพระ สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอย่างยิ่ง


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม