HOME / News / แสดงธรรมในวันพระ [26.06.2014]

แสดงธรรมในวันพระ [26.06.2014]


วันที่ 28/12/2561


เป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้แสดงธรรมเพื่อให้ญาติโยม ได้ร่วมถือศีล ฟังธรรม ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี และในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานี้ พระมหาประเชิญ ปัญญาวุโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและพระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา แบบปุจฉา-วิสัชนา เรื่อง "วรรณาโรหชาดก" ่ที่ว่าด้วยเรื่องวาจาส่อเสียด แก่ญาติโยมที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา บริเวณพระระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพน


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม