HOME / News / ๑ วันของสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมรังสี”

๑ วันของสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมรังสี”


วันที่ 28/12/2561
นี่่เป็นภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติธรรม ของสามเรณที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ของวัดพระเชตุพน ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม "ธรรมรังสี"  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

      โดยสามเณรทั้งหมด ๘๒ รูป จะฝึกปฏิบัติธรรม ที่นี่จนจบโครงการ และจะกลับมาลาสิกขาบทในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานครต่อไป


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม