HOME / News / กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล


วันที่ 28/12/2561
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ ศาลาพงศาชำนาญกิจ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

บำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ จบ

มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑

พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถาบรรยาย

-----------------------------------------------

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราค ๒๕๖๐

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดถวายพรพระ

ถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๑๘๙ รูป

สดับปกรณ์ ๑๘๙ รูป

-----------------------------------------------

 

*************************

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม / มูลนิธิ “ทุนพระพุทธยอดฟ้า” ในพระบรมราชูปถัมภ์เจ้าภาพ


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม