HOME / News / งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ


วันที่ 28/12/2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน

"สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ"

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม