HOME / News / ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของผู้ประสบภัยน้ำท่วม


วันที่ 29/11/2561


วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สปป.ลาว
ตั้งแต่วันที่ 6-22 สิงหาคม พ.ศ. 256  ณ สำนักงานวัดพระเชตุพน
ติดต่อ 02-226-0335,02-226-0369,086-608-0556,086-821-7714