HOME / News / ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561


วันที่ 29/11/2561


 
กำหนดการเทศน์มหาชาติ

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม