HOME / News / วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ 30/11/2561


ประกาศ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
เรื่องเลื่อนวันการจัดกิจกรรมงาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส"
จากวันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
-----------------------
เนื่องจากวันที่ ๙ ธันวาคม ๖๑ นี้มีกิจกรรมปั่นจักยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
จากพระราชวังดุสิตไปยังคลองลัดโพธิ์ซึ่งมีการปิดถนนหลายเส้นทาง
จึงไม่สะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
-----------------------
คณะกรรมการจัดงาน วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
สอบถามโทร. 084-779-1754, 081-615-6755,02-226-0335,

กิจกรรมการแข่งขัน งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

----------------------------------

ดาวน์โหลด / ระเบียบการแข่งขัน / หนังสือนำ / เนื้อหาการคัดไทย