HOME / Buddha / Phra Buddha Lokanat

Phra Buddha LokanatPhra Buddha Lokanat

Phra Buddha Lokanat

the Principle Buddha Image in the Rear Portico of the East Assembly Hall

  Previously, Phra Buddha Lokanat was installed in Wat Phra sri Sanpetch, the royal monastery in the palace of Ayutthaya. King Rama I ordered to take the Buddha image to repair and install in the rear portico of the East assembly hall. The former name of the image was Phra Lokanat Sassadajarn and King Rama I renamed as "Phra Buddha Lokanat"

 

 

 


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม