HOME / News / พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [11.04.2015]

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร(อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน [11.04.2015]


วันที่ 28/12/2561
     เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น.ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน
     พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) นับเป็นพระเถระที่มีคุณูปการ ต่อวัดพระเชตุพนและพระุพุทธศาสนา มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้มีผลงานทางวิชาการและได้รวบรวมวิช่าการแขนงต่างๆ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน แก่ศิษยานุศิษย์เป็นประจำ จนได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักรและได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นเกียรติประวัติแก่วัดพระเชตุพนเป็นอย่างยิ่ง

     คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวง ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของพระครูสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร) จงได้เสวยทิพยสุขในสัมปรายภพ ทุกประการเทอญ

                                                                                                                                                    คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน  


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม