HOME / News / ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพน

ภาพบรรยากาศวันที่สอง ของการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพน


วันที่ 28/12/2561

 ตามที่วัดพระเชตุพน ได้มีการจัดฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัด ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่ง ตอนนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ๒ วัน พนักงานวัดได้มีโอกาสรับฟัง การบรรยายจากวิทยากรในระดับมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  นักพูดชื่อดัง  คุณอรอุมา เกษตรพืชผล พิธีกรรายการโทรทัศน์  รวมถึงพระวิทยานักพูดของวัดพระเชตุพน พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน)  ซึ่งต่างก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานวัดอย่างต่อเนื่อง สร้างสีสันและบรรยากาศการฝึกอบรมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม