HOME / News / งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี


วันที่ 28/12/2561

กำหนดการบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี

พระเทพวีราภรณ์

(สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙,พธ.ด.)

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน

วันที่ ๒๘,๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม