HOME / News / กิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดพระเชตุพน [31.07.2015]

กิจกรรมวันเข้าพรรษาวัดพระเชตุพน [31.07.2015]


วันที่ 28/12/2561พิธีตักบาตรดอกไม้และการอธิฐานเข้าพรรษาของพระสงฆ์วัดพระเชตุพน
 จำนวนพระภิกษุ  จำพรรษา ๑๔๗ รูป
 จำนวนสามเณร   จำพรรษา  ๓๕  รูป
 รวมพระภิกษุสามเณรจำพรรษาทั้งหมด ๑๘๒ รูป


"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

เว็บไซต์วัดโพธิ์ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์วัดโพธิ์ อ่านเพิ่มเติม