TH | EN

กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
 
วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา
 
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
ดาวน์โหลด ระเบียบการและใบสมัคร คลิ๊กที่นี้  หนังสือเชิญ คลิ๊กที่นี้
 
 
----------------------------------------------
 
ข้อมูลหัวข้อการประกวดวาดภาพ
 
 ระดับประถม คลิ๊กที่นี้   ประดับมัธยม  คลิ๊กที่นี้