TH | EN

ประการผลการแข่งขันวันที่ ๗ ก.ค.๖๐

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คลิกดูผล

------------------------------------------------

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วันที่ ๗,๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ดาวน์โหลด   หนังสือนำ   ระเบียบการและใบสมัคร  กำหนดการ