TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๘

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำปี ๒๕๕๘

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดพระเชตุพน

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ น.   เปิดงานกิจกรรมพิเศษ         

-ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนอนสรภัญญะ

-ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย

-ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชา

-ประกวดวาดภาพระบายสี (หัวข้อหมู่บ้านศีลห้า)

-แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา

-มอบโล่พร้อมทุนการศึกษา

คลิ๊กดูภาพรับรางวัลทั้งหมด