TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • งานบำเพ็ญกุศลวันมรณภาพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

งานบำเพ็ญกุศลวันมรณภาพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม [27.07.2015]

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและ มูลนิธิพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร  เจริญพานิช)  พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลวันมรณภาพ 
พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ณ กุฏิคณะ ต.๓๔ วัดพระเชตุพน
 
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป รับทักษิณานุประทาน 
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๒๐๐ รูป 
เวลา ๑๒.๐๐ น. - เชิญรับประทานอาหาร 
 
                       - เสร็จพิธี