TH | EN

ภาพบรรยากาศ วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ที่วัดโพธิ์ [01.06.2015]

รวมภาพกิจกรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ณ วัดพระเชตุพน ในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา ตั้งแต่พิธีเปิดงาน  การแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเทพวีราภรณ์    การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ   การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา   ภาพพิธีมอบรางวัลนักเรียนที่เข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  และการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระสุธีธรรมานุวัตร