TH | EN

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา [29.05.2015]

     ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของโลก      การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วงเช้า เช่น การสาธิตการจัดโต๊ะหมู่บูชา  การแข่งขันสวดมนต์หมู่  สวดโอ้เอ้วิหารราย และการเวียนทียนรอบพระอุโบสถ ที่จะเริ่มเวียนเทียนในเวลา ๒๐.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมกัน