TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • ประมวลภาพตลอด ๙ เดือนงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี

ประมวลภาพตลอด ๙ เดือนงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี [14.05.2015]

     ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  จนถึงวันสุดท้ายคือวันออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร เจริญพานิช ) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๒๕๐ วัน จึงขอรวบรวมภาพบรรยากาศการจัดงานทั้งหมดตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายคือวันอัญเชิญอัฐิพระธรรมปัญญาบดี มาตั้งบูชาไว้ ณ คณะ ต.๓๔ ให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ชมอีกครั้ง