TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี เช้าวันที่ ๙ พ.ค. ๕๘

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมปัญญาบดี เช้าวันที่ ๙ พ.ค. ๕๘ [09.05.2015]

     เมื่อเช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันแรกของพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร  ติสฺสานุกโร เจริญพานิช)  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยพิธีในช่วงเช้าเริมต้งแต่ ๐๙.๓๐ นโดยพิธีเริมต้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.ระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ และในช่วงเวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๒๐๐ รูป