TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนร่วมบริจาคปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล

คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนร่วมบริจาคปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล [29.04.2015]

     เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ร่วมกับพระภิกษุและคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย จำนวน ๑,๐๖๘,๔๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล   ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้ความเมตตาเป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค พร้อมประทานใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาค