TH | EN

ปิดเทอม เที่ยววัดโพธิ์ [29.04.2015]

      หนึ่งในกิจกรรมช่วงปิดเทอมของเด็กๆ ก็คือการทัศนศึกษา  ซึ่งวัดโพธิ์คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับทุก เพศทุกวัย  ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนที่ผ่านมา มีสถาบันภาษานำเด็ก ๆ อายุ ๗ - ๑๐  ปี จำนวนกว่า ๒๐ คน มาทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์  โดยมีพระมหานพรัตน์ เป็นผู้นำชมและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของวัดอารามหลวงแห่งนี้ ทั้งในแง่ประว้ติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทางพุทธศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การภาวนา  ที่ทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้ซึมซับและนำไปเป็นแนวปฏิบัติต่อไปในภายภาคหน้า