TH | EN

เปิดงานยิ่งใหญ่ สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ณ วัดพระเชตุพน [11.04.2015]

     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรนจ์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดงานสงกรานต์ นมัสการพระพุทธไสยาส  ณ บริเวณด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาส พร้อมกันนี้ทางคณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ครั้งใหญ่ เพื่อให้ญาติโยมและนักท่องเที่ยวทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีสำคัญเช่นนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย