TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘

งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระครูอุดมสังวร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ [11.04.2015]

     ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระครูอุดมสังวร (อุดม อุตฺตมวีโร ป.ธ.๕) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในช่วงสายของวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ อันเป็นการบำเพ็ญกุศลวันสุดท้าย ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร