TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • คณะเลขานุการกองทัพบกวางพานพุ่มถวายรัชกาลที่ ๑ ณ วัดพระเชตุพน

คณะเลขานุการกองทัพบกวางพานพุ่มถวายรัชกาลที่ ๑ ณ วัดพระเชตุพน [06.04.2015]

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันจักรี ได้มีการจัดกิจกรรม "ชาวพระนคร เทิดพระเกียรติ จักรีวงศ์ ศรีสยาม " ณ วัดพระเชตุพน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มาให้บริการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักกับ ประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรี และในเวลา ๑๓.๐๐ น. คณะเลขานุการกองทัพบกพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในกองทัพ ได้มาวางพานพุ่มพระบรมฉายาลัษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีในพระองค์ท่าน