TH | EN

รายการ "เด็ดข่าวเด่น" ช่อง ๗ บันทึกเทปโทรทัศน์ที่วัดโพธิ์ [30.03.2015]

     เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ รายการ "เด็ดข่าวเด่น"  ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗  เป็นประจำ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๕๐๐ -๑๕.๓๐ น.ได้เดินทางมาบันทึกทปโทรทัศน์ที่วัดพระเชตุพนหรือวัดโพธิ์ โดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์  วัดพระเชตุพน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของวันสงกรานต์ และภาพประเพณีสงกรานต์อายุนับร้อยปี  ที่ถูกบันทึกไว้บนจิตรกรรมฝาผนัง ในบริเวณภายในศาลารายด้านทิศตะวันตก ของวัดพระเชตุพน เพื่อเผยแพร่ในช่วงวันสงกรานต์ต่อไป