TH | EN

อัพเดทสามเณรน้อย ในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ [26.03.2015]

       เป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้วที่เยาวชนตัวน้อยๆ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมรังสี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

      ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม  ๒๕๕๘ พระวิเชียรธรรมคุณาธาร หัวหน้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และพระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน พร้อมคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังให้กับคณะพระวิทยากรและคณะสามเณรอย่างใกล้ชิด