TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า [24.03.2015]

       เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.ของวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัมนธรรม นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้ร่วมกันแถลงข่าวสงกรานต์ "สืบสานประเพณีไทย สุขใจไทยทั่วหล้า" ที่ได้จัดขึ้นบริเวณลานน้ำตกใกล้พระวิหารพระพุทธไสยยาส วัดพระเชตุพน  

     ในการนี้พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้มอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนและคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนให้การต้อนรับคณะผู้แถลงข่าวและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน