TH | EN

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพนจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน [21.03.2015]

     เมื่อเช้าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการบรรพชาถึง ๘๒ รูปและก่อนที่จะเริ่มพิธีบรรพชาสามเณรก็ได้มีพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครอง  สร้างบรรยากาศความซาบซึ้งใจระหว่างนาคเณรน้อยและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง