TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี [17.03.2015]

      เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. ของคืนวันอังคารที่  ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  โดยมีคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม