TH | EN

ประมวลภาพการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [12.03.2015]

     ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน นำโดยพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี