TH | EN

พุทธศาสนิกร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ [10.03.2015]

       ตามที่คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ -๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

       เมื่อวานนี้ ( วันที่ ๙ มี.ค.) ได้มีคณะข้าราชการขั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงวัฒนธรรม ,เปรียญธรรมสมาคม ฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตร, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี รับเป็นเจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ตลอดทั้งวัน