TH | EN

รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [09.03.2015]

      เมื่อเช้าวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน กรมการศาสนา และกระทรวงวัฒนธรรม นำโดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการระทรวงวัฒนธรรม ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมกล่าวสดุดีถวายพระพรชัย ในวโรกาสพระชนม์มายุ ๕ รอบ

      และในเวลา ๐๙.๔๕ น.ได้มีการเทศน์คาถาพัน โดย ดร.พระมหากรวิก อหึสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุเทศเทพวราราม เป็นองค์แสดง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมฟังโดยพร้อมเพรียง