TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี

คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมปัญญาบดี [02.03.2015]

        พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้การต้อนรับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ พระธรรมปัญญาบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน  เมื่อคืนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการนี้ คณะสงฆวัดพระเชตุพน ร่วมสวดพระอภิธรรม