TH | EN

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ฟังธรรมในวันมาฆบูชา [02.03.2015]

     วันมาฆบูชาสำหรับปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๔ ซึ่งในปีนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกเพื่อเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ฟังธรรม การเทศนาสั่งสอนญาติโยม รวมถึงในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. ก็จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ก็ขอเชิญพุทธศาสนิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยพร้อมเพรียง