TH | EN

ศิษย์เก่าจุฬาไหว้พระวัดโพธิ์เสริมสิริมงคลในช่วงตรุษจีน [21.02.2015]

     วัดโพธิ์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ครองใจใครหลายๆคนไม่เสื่อมคลาย ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ศิษย์เก่าคณะบัญชีจุฬาฯ กว่า ๕๐ คน ได้เดินทางมาไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในการนี้พระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตาคณะศิษย์เก่าจุฬาฯ นำชมสถานที่สำคัญๆ ในวัดพระเชตุพน ไม่ว่าจะเป็นการเข้านมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ  พระพุทธโลกนาถ เจดีย์สี่รัชกาล รวมถึงการไหว้สิ่งศักดิ์ เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนบริเวณหน้าวิหารพระพุทธไสยาส