TH | EN

วัดพระเชตุพนจัดสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๕และ บ.ศ.๔ [13.02.2015]

     ในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์์ ๒๕๕๘ วัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการจัดสอบบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ในชั้นประโยค ป.ธ.๕และประโยค บ.ศ.๔ ซึ่งก่อนที่พระภิกษุและสามเณรจะเริ่มการสอบในภาคบ่าย พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนได้ให้โอวาทและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ที่จัดไว้บริเวณโดยรอบพระระเบียงพระอุโบสถ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพระผู้เข้าสอบทุกรูป