TH | EN

พิธีเปิดการฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงาน [09.02.2015]

     เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น.ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้ให้ความเมตตากล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมประสิทธิภาพพนักงานวัดพระเชตุพน ณ ศาลา พล.ต.อ.ประเสริฐ-วัดพระเชตุพน ซึ่งการฝึกอบรมพนักงานวัดพระเชตุพนนั้นทางวัดได้มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรของวัดตั้งใจปฏิบัติงาน ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความทุ่มเท ที่สำคัญคือการอบรมองค์ความรู้ต่างๆ ในด้านให้การบริการให้กับพนักงานวัด ซึ่งการฝึกอบรมจะจัดทั้งหมด ๓ วัน คือ วันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘