TH | EN

ผู้บริหารระดับสูงของจีนเยือนวัดโพธิ์ [05.02.2015]

    นายเมิ่ง เจี้ยนจู้ มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๔- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายเมิ่ง เจี้ยนจู้และคณะผู้บริหารระดับสูงจำนวน ๑๕ คน และคณะผู้บริหารระดับกลางจำนวนอีก ๒๐  คน ได้เข้าสักการะพระพุทธไสยยาส (พระนอน) รวมถึงพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถ

     ในการนี้พระเดชพระคุณเจ้า พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ได้หมอบหมายให้พระอุดรคณารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพ และพระมหาอุดม ปญฺญาโภ ฝ่ายทัศนศึกษา เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน