TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม
  • >
  • พุทธศาสนิกชน เตรียมพร้อมจิตใจในการทำความดีในช่วงเดือนแห่งความสุข

พุทธศาสนิกชน เตรียมพร้อมจิตใจในการทำความดีในช่วงเดือนแห่งความสุข [23.11.2014]

         เดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะคนทั่วโลกได้มีโอกาสส่งความปรารถดีและความสุขให้แก่กันและกัน   ในการนี้คณะสงฆ์ วัดพระเชตุพน นำโดยพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ขอเชิญญาติโยมและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่ทางวัดจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

         ไม่ว่าจะเป็น พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม   งานบวชเนกขัมมจารีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม  งานอดีตเจ้าอาวาส/การมอบทุนการศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๗ ธันวาคม  งานฉลองเปรียญธรรม สำนักเรียนวัดพระเชตุพน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๘ ธันวาคม   งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม  รวมถึง งานเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   จึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลาย ตั้งจิต ตั้งใจทำความดีในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ ร่วมกับทางคณะสงฆ์วัดพระเชตุพน