TH | EN

สัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่วัดโพธิ์ [07.07.2014]

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ได้จัดเปิดงานสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและสัปดาห์วันเข้าพรรษา ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรก ที่ทางวัดได้จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาประจำราศีเกิด

ซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าพระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกาและพระเดชพระคุณเจ้าพระราชวชิราภรณ์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมีญาติโยมและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก