TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขัน 

งานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

วันที่ ๙-๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กำหนดการบำเบ็ญกุศลรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๑

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร - น้ำปานะ

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน

๒๖ มีนาคม - ๙ เมษายน 2560