TH | EN
  • ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ระเบียบการกิจกรรมการแข่งขันวันอาสาฬหบูชา

ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา

วันที่ ๗,๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

กิจกรรมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา และวันอัฏฐมีบูชา

วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กำหนดการบำเบ็ญกุศลรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๑

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

งานบำเบ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๑

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

งานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป